AAU logo
Ny efter- og videreuddannelse i menneske-dyr-psykologi

Ny efter- og videreuddannelse i menneske-dyr-psykologi

Fra efteråret 2020 udbydes kurset "Introduktion til dyreassisteret pædagogik, terapi og rehabilitering" som efter-/videreuddannelse på Aalborg Universitet.

Last modified: 02.03.2020

På modulet "Introduktion til dyreassisteret pædagogik, terapi og rehabilitering" introduceres du til dyreassisteret pædagogik, terapi og rehabilitering. Du får overblik over feltet og viden om: nyeste forskning på området og hvad vi ved i dag, hvad er centralt når dyr inkluderes i sundhedsfremmende tiltag til mennesker med mentale og kognitive funktionsnedsættelser, nyeste forskning og viden om menneske-dyr-samspil, etik og forudsætninger for god praksis på området. 

I modulet forstås menneske-dyr-forhold med henvisning til teorier fra psykologiske discipliner som udviklingspsykologi, sociokulturel og narrativ teori om læring og identitet, personligheds-/klinisk psykologi samt rehabiliteringspsykologi. Desuden inddrages indsigter fra komparativ psykologi, etologi og veterinærmedicin.

Aalborg Universitet udbyder som det første sted i Danmark denne efter- og videreuddannelse i menneske-dyr-psykologi.

Læs mere om modulet "Introduktion til dyreassisteret pædagogik, terapi og rehabilitering"

See the list