AAU logo
Undersøgelser af børn, unge og medier

Undersøgelser af børn, unge og medier

Denne metodebog følger op på Børn, unge og medier. Bogen er rettet mod kommunikations- og mediefaglige studerende, der skal foretage empiriske undersøgelser af børn og unges brug af nye, digitale medier.

Last modified: 11.06.2020

Hvordan kan vi forskningsmæssigt undersøge børn og unges brug af medier, og med hvilke metodiske greb tilgår vi sådanne studier?

Denne bog introducerer væsentlige tilgange og traditioner i børne- og ungdomsmedieforskningen og beskæftiger sig med børn og unges egne perspektiver i forskningsprojekter, med interviews, etnografiske metoder og mixed methods som redskaber til undersøgelser af børn og unges mediebrug. Endelig diskuterer bogen etiske problemstillinger i forhold til bl.a. samtykke, adgang og fortrolighed, når man tilrettelægger og gennemfører undersøgelser af børn, unge og medier.

I forlængelse af Børn, unge og medier er det denne bogs formål at klæde læseren på til at foretage kvalitative interviewstudier med børn og unge eller gennemføre medie- eller internetetnografiske undersøgelser af børn og unges mediebrug i praksis.

Læs mere om "Undersøgelser af børn, unge og medier" på forlagets hjemmeside

Malene Charlotte Larsen er medlem af Mattering: Centre for Discourse & Practice. Se andre udgivelser fra Mattering.

See the list